Cryoterapi

Behandling med is

Behandling med is er en sikker og effektiv behandling af smertefulde, hævede og anspændte muskler og led, hvis det gøres rigtigt.

 

Isen virker på tre måder:

 • smertestillende
 • afslappende på musklerne
 • får hævelser til at falde

Ovenstående er præcis de faktorer, man søger at påvirke ved de fleste smertetilstande i bevægeapparatet. Is bruges lokalt - der hvor smerterne er - i modsætning til medicin som optages i hele kroppen.

 

Isbehandling kaldes også Cryoterapi. "Cryo" betyder temperaturnedsættelse (afkøling). Ved påførelse af is opstår der en fysiologisk effekt, når temperaturen i de forskellige væv sænkes, og der sker en nedsættelse af ledningen af signalerne mellem nerver og muskler. Effekten kan sammenfattes til:

 • Analgesi, dvs. nedsat smertefornemmelse
 • Hypometabolisme, dvs. nedsat stofskifte i området
 • Vaskulært respons, dvs. blodcirkulationsreaktion

 

De fleste effekter ved cryoterapi er formentlig lokalt inducerede og berører derfor ikke de omgivende væv.

 

Analgesi/nedsat smerteopfattelse:

 • Ledningshastigheden i nerverne nedsættes (dvs. smertestimuli ledes langsomt eller slet ikke, og musklerne afslappes)
 • "Counter-irritation". Kulden overdøver smertestimuli (dvs. samme mekanisme som at puste på barnets finger, når han/hun har slået sig)
 • Fjernelse af årsagen til smerte (muskelspasme nedsættes, iltmangel i området reduceres og skaden mindskes)

 

Hypometabolisme/nedsat stofskifte:

 • Q10- effekten (sænkning af temperaturen med 10 grader bevirker, at stofskiftet halveres, og inflammation og dermed ødem/hævelse nedsættes)
 • Tillader celler i nær relation til det direkte skadede område at overleve iltmangel (Q10- effekten igen)
 • Cytokin-dannelsen sænkes, hvorved gennemtrængeligheden af karrene ikke øges så meget som ellers og ødem/hævelse nedsættes

 

Vaskulært respons/ blodcirkulationsreaktion

 • Blod-perfusion nedsættes (initielt pga. sympatisk refleks, hvilket medfører karkontraktion og derved nedsat ødem/hævelse
 • Direkte virkning på glat muskulatur medfører karkontraktion og derved nedsat ødem/hævelse
 • Påvirker transmitter/receptor-forholdet

 

Vær opmærksom på "over-nedkøling" (Hunting reaction):

 • temperatur > 18° medfører nedsat perfusion
 • temperatur < 18° medfører øget perfusion og derved øget temperatur... og så kan vi køre i ring

 

Indikationer/hvornår skal is benyttes?

Ved traume:

Akut: inflammatoriske fase: op til 48 (72) timer efter traume

Subakut: reparations-fasen: mellem 48 (72) timer og 6 uger

Kronisk: Remodellerings-fasen: op til 12 måneder efter traume 

 

Andet:

Tendinitis

Bursitis

Triggerpunkter/myoser

Øget muskeltonus/spændte muskler

Postoperativt, dvs. efter operationer

 

Hvornår skal is ikke bruges?

Nedkøling bevirker, at stivhed af kollagen øges. Brug derfor aldrig is før fysisk aktivitet, da kollagen udgør hovedkomponenten i sener og andet bindevæv. Kan evt. bruges efter aktivitet, da muskelsmerter aftager ved afkøling.

 

Kontraindikationer:

Anaestesi, dvs. bedøvelse

Svækkelse (ældre, spædbørn, feber)

 

Hypersensitive individer (symptomer: nældefeber (urticaria), rødme (erythema), kløe, Reynaud's fænomen, kulde-rystelser, mave/tarmforstyrrelser).

 

Kardiovaskulære forstyrrelser, f.eks. hjertesygdom, åreforkalkning (aterosclerosis), åreknuder, Reynaud's fænomen, forhøjet blodtryk (hypertension)