Manual terapi

At behandle med hænderne

Manuel behandling kan bredt defineres som alle de behandlingsprocedurer, hvor behandleren anvender hænderne med det formål at påvirke væv mekanisk - her specielt væv i og omkring led. Manuel behandling dækker over en bred vifte af metoder, eksempler kunne være:

 

  • Massage teknikker
  • Muskelenergi teknikker
  • Myofaciel release teknikker
  • Ledmobilisering
  • Ledfrigøring
  • Udspænding

 

Behandlingsmetoden er i dag en af de mest anvendte interventioner overfor biomekaniske funktionsforstyrrelser (belastningslidelser) i bevægeapparatet. 

 

Behandlingsmetoden anvendes i hele bevægeapparet, men har vundet særligt indpas ved tilstande i selve columna (rygsøjlen) eller relateret hertil.