Scraping Technique

HVAD ER Scraping Technique

Scraping Technique (ST) er en unik, evidensbaseret form for Instrument assisted soft tissue mobilisation (IASTM), der giver behandlere (fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, osteopater, massører, fodterapeuter, akupunktører m.fl.) mulighed for effektiv behandling af bløddele. Denne manuelle behandlingsform kan bruges til at diagnosticere og behandle uregelmæssigheder i vævet.

ST bruger specialdesignede instrumenter i rustfrit stål med unikke behandlingsflader og vinkler for effektivt at kunne indgå i manuel behandling af patienten. Brugen af ST instrumenterne kombineret med relevant øvelsesterapi resulterer i hurtigere smertefri bevægelse og funktion.

 

ER Scraping Technique EN EVIDENSBASERET FORM FOR MANUEL TERAPI?

Der findes empirisk og anekdotisk dokumentation for følgende fysiologiske virkninger af ST:

Adskiller og nedbryder kollagen-tværbindinger samt spreder og strækker bindevæv og muskelfibre

Letter refleksændringer i det kroniske muskelholdningsmønster (hæmning af unormal tonus / beskyttelse, der fører til smertereduktion via forbedret sensorisk input)

Ændrer / hæmmer spinalrefleksaktivitet (lettet segment)

Øger hastigheden og mængden af blodstrømmen til og fra området (angiogenese vs. øjeblikkelig lokal stigning i blodgennemstrømningen)

Øger cellulær aktivitet i regionen, inklusive fibroblaster og mastceller

Øger histaminrespons sekundært til mastcelleaktivitet

 

 

HVORFOR ER ARVÆV ET PROBLEM?

Arvæv begrænser bevægelsesområdet på grund af dets negative indflydelse på sensormotoriske frekvenser. Unormale sensoriske input giver en kontinuerlig dysfunktionel cyklus med sensibilisering af nervesystemet, smerter og dysfunktionel bevægelse / motorisk output. ST tilbyder en pålidelig metode til manuel terapi, der bryder denne cyklus af smerter og dysfunktionel bevægelse.

 

 

HVORDAN ER ARVÆV FORSKELLIG FRA ANDET VÆV?

Under mikroskop kan normalt væv organiseres på forskellige måder: som tætte, regelmæssige langstrakte fibre, der kører i samme retning, såsom sener og ledbånd; eller som tæt og løs, uregelmæssig med fibre, der kører i flere retninger. Når væv er beskadiget, vil det i begge tilfælde hele på en fibrotisk, tilfældig måde og kan forekomme tæt under diagnostisk ultralyd. Vævet kan være fortykket og uregelmæssigt sammenlignet med ikke-ødelagt væv, hvilket resulterer i et begrænset bevægelsesområde og meget ofte smerter og funktionelle begrænsninger.

Scraping Technique =  Tværfiber Massage 

 

 

HVILKE RESULTATER KAN FORVENTES?

Historisk set har Scraping  Technique® haft positive resultater i 75-90 procent af alle behandlede tilstande. Det er effektivt til at gendanne funktionen ved akutte og kroniske skader, før- og postkirurgiske patienter og opretholde et optimalt bevægelsesområde.

 

 

HVILKEN TILSTANDE KAN BEHANDLES MED SCRAPING TECHNIQUE?

ST behandlere bruger ST-instrumenter til effektivt at behandle bløddelslæsioner og fasciale begrænsninger, mens de behandler akutte og kroniske tilstande, herunder:

 

Akillessenebetændelse / ankelsmerter

Karpaltunnelsyndrom (smerter i håndleddet)

Cervicothoracic forstuvning / belastning (nakkesmerter)

Fibromyalgi

Lateral epikondylitis / tennisalbue

Lumbosacral forstuvning / belastning (rygsmerter)

Medial epikondylitis / golfalbue

Myofascial smertsyndrom

Patellofemoral lidelser (knæsmerter)

Plantar fasciitis / fodsmerter

Efter operationer som ledudskiftning, RTC-reparationer (når postkirurgisk protokol muliggør mobilisering af blødt væv / manuel terapi)

Rotator cuff tendinitis (skuldersmerter)

Arvæv / post-kirurgiske ar (når det er helt lukket)

Patienter, der udviser central og/eller perifer følsomhed

Shin splints

Trigger finger

Post-mastektomi og ar efter kejsersnit

 

SCRAPING TECHNIQUE  kan bruges til at behandle enhver dysfunktion i bevægelsesapparatet, hvor der er en bløddelskomponent.