Sportstape / Kinesiotape

Støtte til balance og koordination

Hvornår bruges sportstape/kinesiotape?

Princippet i anvendelsen af tape er at kunne aflaste det underliggende væv og den beskadigede ledkapsel samt øge balancen og koordinationen. Ved ledbåndsskader fungerer tapen som støtte til leddet og er en erstatning på det skadede væv. Når tapen bruges rigtigt kan leddet bevæges naturligt, og samtidig nedsættes risikoen for, at det kommer ud i yderstillinger, hvor yderligere stress kan forekomme på det helende væv.

 

Det vigtigste ved brug af tape er, at man anvender en god kvalitet og mestrer tapeteknikkerne for at kunne optimere funktionen af tapen.

 

Bidrager til styring af led

En normal ledkapsel indeholder små nerveceller (mechanoreceptorer), som sender signaler op gennem nervesystemet, der bidrager til styringen af leddet. Når ledbånd eller ledkapsel ødelægges, forsvinder mange af disse signaler. Det er derfor vigtigt, at tapen lægges rigtigt og støtter præcis det væv, som er beskadiget. Dette er med til at kompensere for de signaler, som er nedsat på grund af skaden.

 

Ved korrekt brug af sportstape har udøveren/patienten mulighed for hurtigere at returnere til sin sport eller sit arbejde. 

 

Tape til sportsudøvere

I sportens verden er brug af tape efterhånden blevet en del af dagligdagen, hvor både den elastiske kinesiotape og den mere uelastiske sportstape anvendes - afhængigt af skaden.

 

Akutte skader

Der bør ikke anvendes uelastisk sportstape umiddelbart efter en akut opstået skade, medmindre det lægges på af en læge eller andre med professionel erfaring på området. Ved brug af sportstape eller anden uelastisk forbinding på områder med hævelser og blødninger kan der opstå alvorlige cirkulationsforstyrrelser, og tapen kan gnave sig ind i huden og give sår.  

 

Åbne sår

Hvis huden er beskadiget, skal den enten hele op først eller, hvis det er et mindre sår, skal det afdækkes før brug af sportstape. Det anbefales, at der bruges Tape-wrap, og at der aldrig tapes direkte på huden.

 

Hvad er kinesiotape?

Kinesiotape er udviklet af en japansk kiropraktor og kinesiolog, Dr. Kenso Kase, i 1973, hvor målet var at udnytte kroppens naturlige helingsprocesser 24 timer i døgnet. Tapen er lavet i bomuld med akrylbelægning og vævet i bølger. Den er specielt rettet mod hud og muskulatur og understøtter bevægeligheden i muskulaturen. 

 

Dens funktion er at virke på vævet ud fra fastlagte principper. Tapen ligger på huden 4-6 dage ad gangen. Den kan kombineres med andre behandlinger som fx kompression og massage.

På billedet ovenfor: Kinesiotape til støtte og afslapning af muskulatur i skulder (sort tape) og bryst (gul tape).

 

 

 

 

Fire hovedegenskaber:

 1. Korrigerer muskelfunktionen: 
  Tapen er effektiv til at nedsætte muskelspændinger, øge restitutionen og nedsætte muskeltræthed og kramper.

 2. Forbedrer blod- og lymfecirkulationen: 
  Tapen hjælper kroppen med at fjerne affaldsstoffer, væske og blødninger ved at bevæge musklerne. 

 3. Nedsætter smerter: 
  Neurologisk undertrykkelse af smerter sker ved at påsætte tape på det involverede område. 

 4. Reposition af sublukseret led: 
  Tapen kan hjælpe med at korrigere leddet og herved genskabe den normale funktion.