Arbejdsskade

Der er en risiko ved alting 

Arbejdsskader kan groft sagt karakteriseres som skader, der er opstået umiddelbart (ulykker/akutte skader) eller som følge af en langtidspåvirkning (erhvervssygdomme/overbelastningsskader) på arbejdet. 

Akutte skader opstår ofte på grund af manglende sikkerhed, uopmærksomhed og manglende instruktion i det arbejde, der skal udføres.

Overbelastningsskader ses for eksempel i forbindelse med kontor/pc-arbejde, hvor længere tids arbejde i samme stilling og med mange gentagende bevægelser giver problemer med musearm, tennisalbue eller golfalbue. Generelt er folk med ensformigt arbejde en udsat gruppe.

Uanset om der er tale om en akut eller en overbelastningsskade, er det vigtig at få diagnostiseret skaden og dens omfang, så korrekt behandling kan sættes igang.

 

Behandling

Behandlingen hos FysKlinik af arbejdsskader vil være en kombination af massage og manuel terapi.