Idrætsskader

Skader i muskler, knogler og led

Fodboldspillere, atletikfolk og andre, der udøver en form for idræt, som er belastende for kroppen, løber større risiko for at få skader i muskler, knogler og led. Skaderne opstår oftest i begyndelsen af træningssæsonen, når idrætsudøveren er relativt utrænet.

Ofte pådrager utrænede personer sig skader (forstuvning og fibersprængning), når de pludselig begynder træningen efter en lang pause eller begynder på en helt ny form for idræt. Mange skader skyldes, at man ikke har varmet ordentligt op før en kraftig kropsanstrengelse.

 

Skal man trække sig?

Bliver man skadet under en kamp, bør man være forsigtig med at forsøge at lindre symptomerne af skaden bare for hurtigt at være med igen. Sådanne behandlinger kan få sværere følger på langt sigt. Skader som småsår og rifter kan godt behandles med nedkøling eller smertestillende spray. Skader på muskler eller led, som undertrykkes ved en sådan behandling kan derimod meget let forværres, uden at den skadede mærker det. Hvis man er usikker på en skades omfang, skal man altid trække sig ud af spillet. 

Mange idrætsskader kræver ikke anden behandling end ro og hvile, men hvis symptomerne fortsætter, er det vigtig at søge behandling, da det vil forkorte skadens varighed samt yderligere komplikationer.

 

Behandling

Behandlingen hos FysKlinik af idrætsskader vil være en kombination af massage og manuel terapi.