Livsstilsrelaterede og kroniske lidelser

 

 

 

Livsstilsrelaterede og kroniske lidelser

Til rehabilitering og øget energi ved kroniske eller livsstilsrelaterede sygdomme.

 

Recover4you er effektiv til forebyggelse af ødem og ophobning af lymfevæske. Ved behandling med Recover4you skabes øget blodgennemstrømning og derved en forhøjet udskillelse af affaldsstoffer, hvilket medfører et sundere og mere effektivt lymfesystem.

 

LIVSSTILSRELATEREDE OG KRONISKE LIDELSER

Immunforsvaret er dybt afhængigt af et effektivt lymfesystem, så ved at booste lymfesystemet sænkes risikoen for infektioner og sygdomme.

 

Kroppen har mellem 500 og 1000 lymfekirtler. Al kroppens lymfe filtreres undervejs i lymfekirtlerne. De er afgørende for styrken af vort immunforsvar. Lymfocytter (hvide blodlegemer), som bl.a. bruges i “kampen” mod virus og bakterier, modnes her. Lymfekirtlerne vokser i størrelse under en sådan “kamp”. En stor opgave for lymfekirtlerne er også at kunne kende det “gode” fra det “onde”, så ikke noget forkert angribes med eks. allergi og andre autoimmune sygdomme til følge. Et godt helbred hænger uløseligt sammen med lymfens evne til at bevæge sig frit.

 

Ved cancerpatienter ses tit skade på lymfesystemet efter endt kemo- og/eller strålebehandling, hvilket ofte resulterer i væskeansamlinger, hævede eller faste lymfeknuder i brystet, dårligt immunforsvar eller dårligt blodkredsløb. Her hjælper Recover4you lymfesystemet til at pumpe lymfevæsken tilbage til lymfeknuderne, så de kan rense og hjælpe kroppen af med ophobede affaldsstoffer og overskydende væske i form af ødem.

 

HJÆLPER DERUDOVER

Recover4you hjælper bl.a. trænings-, motions- og sportsudøvere med akutte eller kroniske skader samt personer, der ønsker at fremme kroppens regenerering efter træning. Personer med diabetes og kredsløbsforstyrrelser kan ligeledes have stor glæde af  behandlingen. Personer med symptomer som allergi, hudirritationer, ødemer, sår, muskelsmerter, slapt væv, åreknuder og neuropati-forstyrrelser vil i langt de fleste tilfælde opnå en positiv virkning ved brugen af Recover4you. Er ligeledes effektfuld ved regenerering efter operationer.

 

Teknikken bag Recover4you er en forøgelse af mikrocirkulationen samt en forbedret kapillarisering (små blodkar) i ekstremiteterne, dvs. både ben og arme, ved skiftevis at påvirke kroppen med overtryk og normalt atmosfærisk tryk. Undersøgelser viser en markant forbedring af blodcirkulationen, især i de perifere områder. Det er en afslappende og risikofri behandling, som ikke giver bivirkninger.

 

Effektfuld til at styrke kredsløbet sammen med koordineret træning og motion.

 

Fremmer kroppens fysiske udfoldelse og hjælper kroppen…

 

INDIKATIONER FOR LIVSSTILSRELATEREDE LIDELSER

Nedsat/dårligt blodcirkulation

Okklusive perifere arteriesygdomme (PAD/PAOD) stadie l, lla, llb, lll

Kronisk venøs insufficiens (CVI)

Hypertoni (forhøjet blodtryk)

Posttrombotisk syndrom (årebetændelse i venerne)

Ødemer/lymfeødemer (hævede ben/fødder)

Ødemer/lymfeødemer efter endt kræftbehandling

Egen vedligehold af diabetes 1-1,5-2 (ved nedsat blodcirkulation)

Smertedæmpning og øget bevægelighed hos gigtpatienter

Dæmper symptomer og attaks hos Sclerose patienter

Øget energi hos Parkinson patienter

Ulcera (behandlingsresistente sår)

Postoperativ (lymfeødemer) / posttraumatiske hævelser

Smertebehandling

Rastløse ben (RLS)

Erektil dysfunktion (ED)

Åreknuder og blodsprængninger

Kolde lemmer

Claudicatio (vindueskiggersyndrom)

 

KONTRAINDIKATIONER

Thrombose / blodprop

Nyre insufficiens / nyre svigt

Igangværende kemoterapi

Infektiøse hudsygdomme/sår

Insulin ”lommer” hos Diabetes

Akutte blødninger i ben

Blødersygdomme

Inden 12 timer efter afsluttet dialysebehandling

Ved graviditet, skal man være opmærksom på kontraindikationer, som utilpashed.

De positive erfaringer og undersøgelser, f.eks. inden for luftsfartsmedicin og vaskulær medicin, viser, at intermitterende kompressionsterapi er en sikker behandlingsform.