Lymfødem

Lymfødempatienter / Væske i kroppen

Lymfødem er en kronisk tilstand med ophobning af proteinrigt interstitielvæske – især i det subkutane væv – forårsaget af defekt i lymfesystemet, dette kan være forbundet med meget store gener og smerter.

 

RECOVER4YOU TIL LYMFØDEM PATIENTER

Lymfødem skyldes reduceret transportkapacitet i lymfesystemet og kan behandles med Recover4you, der er en anderkendt og yderst effektiv behandlingsform for patienter med lymfødem, samme teknik der anvendes på landets lymfødem klinikker og hospitaler, hvor man gør brug af automatisk udstyr til intermitterende pneumatisk kompression.

 

Primær lymfødem

Lymfedrænage er nedsat pga. abnormiteter i lymfekarrene eller lymfekirtlerne som aplasi. Der er ingen kendt bagvedliggende sygdom. Lymfeødem kan være arvelig, men også spontan forekomst og kan begynde i alle aldersgrupper

 

Sekundær lymfødem

Skyldes blokering af lymfebanerne pga. infektion, cancer eller posttraumatisk Mest kendt er postmastektomi-syndromet – hævelse i arm hos kvinder som er opereret og  evt. strålebehandlet for brystkræft (ca. 40 % af alle opererede)

 

Ødem (lymfødem) og senere fortykkelse (induration) diskonfigurerer den involverede ekstremitet og hæmmer bevægelighed og funktion, derfor er det vigtigt at søge for god egen omsorg. Lymfødem er en varig tilstand, der ikke kan helbredes, kun lindres.

 

 

HAR DU LYMFØDEM, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ DEN ØGEDE RISIKO FOR AT FÅ ROSEN (ERYSIPELAS).

Rosen er en infektion i underhuden, som giver influenzalignende symptomer i form af høj feber, der kommer og stiger meget pludseligt. Derudover vil der være hævelse, smerter og kraftig rødmen ud over ødemområdet.

Får man Rosen, skal man efter samråd med læge hurtigst muligt have pe

 

nicillin eller anden form for antibiotika, så sygdommen ikke udvikler sig mere end højst nødvendigt.

Får man Rosen, skal man i alle tilfælde holde pause med lymfedrænage i 5-7 dage efter udslettet. Det er dog vigtigt at fortsætte med kompression, så snart smerterne tillader dette, så der ikke kommer yderligere hævelse.